Wij staan voor Ons Vinkel

Klarinetensemble

Datum: 18-01-2017


Klarinetensemble

Door: Ineke van de Wetering

Op 8 januari jongstleden heeft een klarinetensemble van harmonie ODIO, bestaande uit Meike, Marlijn, Helma, Ellie en ondergetekende, de eerste nieuwjaarsreceptie in Vinkel muzikaal opgeluisterd. Vooraf hadden we flink gerepeteerd.


In eerste instantie onder leiding van Peter-Paul (die ook voor de muziek had gezorgd) op dinsdag na de normale repetitie. In de kerstvakantie mochten we bij Meike in "het hok" komen repeteren. Daar waren we ook weer enkele uren zoet mee. Uiteindelijk waren we best tevreden over het resultaat. Op de dag zelf hadden we er allemaal veel zin in. Het bleek dat we ons optreden zelf mochten invullen. Waar moeten we zitten? Wanneer en hoe vaak mogen we spelen? We hebben toen zelf maar een plekje gezocht en zijn we begonnen met spelen. Mooie muziek uit De Driestuivers Opera van Kurt Weil. Het was jammer dat we niet boven het geroezemoes van de aanwezigen uitkwamen. Gelukkig vonden we het zelf heel goed gaan. Wat wel leuk was, was dat we er een nieuwe "boeking" aan overgehouden hebben. Dus wie ons niet gehoord en gezien heeft: Kom zondag 29 januari om 13.30 uur naar de Molen in Vinkel.

Facebook

Deze website wil gebruik maken van cookies.