Wij staan voor Ons Vinkel

Donateursactie

Datum: 15-05-2018


U kent het allemaal wel, het is net etenstijd geweest wanneer de bel gaat: een collecte.

Wat de donateurs-actie van Odio anders maakt, is dat we in vol ornaat in ons uniform bij u aan de deur komen. Hierdoor hoeven we vaak niet eens uit te leggen waarvoor we komen, iedereen herkent de leden van Odio. Het is fijn om te merken dat u onze muziekvereniging een warm hart toedraagt. Mede dankzij uw steun kunnen wij het hoofd boven water houden en blijven wij muziek maken voor en door Vinkel! Graag willen we alle inwoners van Vinkel hartelijk bedanken voor hun bijdrage!


Facebook

Deze website wil gebruik maken van cookies.