Wij staan voor Ons Vinkel

De Vriendenkring

De vriendenking is een ondersteunende groep vrienden en begunstigers die harmonie ODIO een warm hart toedragen. Deze vereniging opereert onafhankelijk van de harmonie, maar alle inspanningen zijn ten gunste van onze muziekvereniging. Zij verkrijgen hun financiële inkomsten door contributie van de leden, bijdrage van begunstigers en een bijdrage van de kienavonden die in Vinkel gehouden worden. Wil je lid worden van de vriendenkring? Neem dan contact op via contact.

 

We hebben samen met het bestuur van de “Vriendenkring Harmonie Odio” een nieuw concept
opgesteld om zo U de mogelijkheid te bieden aan te sluiten bij de “Vriendenkring Harmonie Odio”.
Er zijn diverse mogelijkheden om Harmonie Odio te ondersteunen:
1. U wordt “Donateur” van Odio. U sponsort dit bedrag naar eigen keuze: € ……………………. per jaar.
2. U wordt “Vriend“ van Odio. U sponsort € 25,- per jaar en krijgt 25% korting op Odio evenementen*
3. U wordt “Dikke vriend“ van Odio. U sponsort € 50,- per jaar en krijgt 50% korting op evenementen*
4. U wordt “Boezem vriend” van Odio. U sponsort € 100,- per jaar en krijgt bij alle Odio evenementen
vrij entree voor 2 personen**.
We zouden het bijzonder waarderen als u aansluit bij de “Vriendenkring Harmonie Odio” en samen
met ons zorgt dat de harmonie nog in lengte van jaren blijft bestaan. Hiermee blijft ook voor de
Vinkelse jeugd de mogelijkheid om muziek te maken.
We vertrouwen erop dat U het belang van een gezonde Harmonie Odio onderkent en ontvangen
graag van u het volledig ingevulde aanmeldingsformulier, tezamen met het ingevulde
machtigingsformulier, retour.
Heel hartelijk dank namens bestuur “Vriendenkring Harmonie Odio”
en Harmonie Odio.


*maximaal 2 kaarten per evenement per Vriend en/of Dikke vriend.
**Kaartjes minimaal 2 weken voor aanvang evenement op te vragen via een lid van de vereniging of via
harmonieodio@gmail.com om verspilling te voorkomen en administratie mogelijk te maken.

Facebook

Deze website wil gebruik maken van cookies.