Wij staan voor Ons Vinkel

Vriendenkring nieuw leven ingeblazen

Datum: 09-06-2023


Er zijn diverse mogelijkheden om Harmonie Odio te ondersteunen:

1. U wordt “Donateur” van Odio. U sponsort dit bedrag naar eigen keuze: € ......................... per jaar.
2. U wordt “Vriend“ van Odio. U sponsort € 25,- per jaar en krijgt 25% korting op Odio evenementen*
3. U wordt “Dikke vriend“ van Odio. U sponsort € 50,- per jaar en krijgt 50% korting op evenementen*
4. U wordt “Boezem vriend” van Odio. U sponsort € 100,- per jaar en krijgt bij alle Odio evenementen
vrij entree voor 2 personen**.
We zouden het bijzonder waarderen als u aansluit bij de “Vriendenkring Harmonie Odio” en samen
met ons zorgt dat de harmonie nog in lengte van jaren blijft bestaan. Hiermee blijft ook voor de

Vinkelse jeugd de mogelijkheid om muziek te maken.

We vertrouwen erop dat U het belang van een gezonde Harmonie Odio onderkent en ontvangen
graag van u het volledig ingevulde aanmeldingsformulier, tezamen met het ingevulde

machtigingsformulier, retour.

Heel hartelijk dank namens bestuur “Vriendenkring Harmonie Odio”

en Harmonie Odio.

*maximaal 2 kaarten per evenement per Vriend en/of Dikke vriend.

**Kaartjes minimaal 2 weken voor aanvang evenement op te vragen via een lid van de vereniging of via
harmonieodio@gmail.com om verspilling te voorkomen en administratie mogelijk te maken.

 

 

https://www.harmonieodio.nl/steun-odio/de-vriendenkring

Facebook

Deze website wil gebruik maken van cookies.